ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Nội dung của điều khoản

Chúng tôi nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình sử dụng website của Top Xuyên Việt để đảm bảo không vi phạm pháp luật và sử dụng trang web một cách hiệu quả nhất. Điều khoản sử dụng bao gồm các nội dung:

 • Trách nhiệm của Top Xuyên Việt: mô tả về cách chúng tôi cung cấp và phát triển thông tin, dịch vụ.
 • Trách nhiệm của người dùng: nêu quy tắc mà bạn đọc cần tuân theo khi sử dụng website của chúng tôi.
 • Cách thức xử phạt vi phạm điều khoản sử dụng.

1. Quy định chấp thuận các điều kiện sử dụng website Top Xuyên Việt

Khi sử dụng website của Top Xuyên Việt, bạn mặc định phải chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng theo đúng những quy định riêng. Để có thể nắm được thông tin sửa đổi mới nhất, bạn đọc nên thường xuyên xem điều kiện sử dụng và chắc chắn rằng sẽ chấp thuận các quy định chung đó.

2. Quy định sử dụng website Top Xuyên Việt

 • Mọi thông tin, kiến thức trên website của Top Xuyên Việt thuộc sở hữu hợp pháp của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuyên Việt Media.
 • Bạn đọc không được phép copy, sử dụng nội dung trên website Top Xuyên Việt khi chưa nhận được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến luật sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của bạn đọc Top Xuyên Việt

 • Khi sử dụng website của Top Xuyên Việt, người dùng cần cung cấp các thông tin liên quan email, số điện thoại và các thông tin cá nhân để chúng tôi thu thập và sử dụng vào mục đích theo quy định.
 • Sử dụng bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn đọc khi sử dụng website của Top Xuyên Việt.
 • Trong trường hợp các thông tin người dùng cung cấp không đầy đủ hoặc sai, Top Xuyên Việt từ chối tiếp nhận thông tin.
 • Người sử dụng website Top Xuyên Việt sẽ được bảo mật thông tin an toàn và được phục vụ nhiệt tình, không có vấn đề chuyển giao cho bất cứ bên thứ ba nào khác. Tham khảo thêm về chính sách bảo mật để nắm rõ.
 • Người dùng được quyền tiếp cận và lựa chọn các cách sử dụng thông tin, kiến thức tại Top Xuyên Việt và được nhận sự hỗ trợ nhiệt tình trong việc tìm kiếm thông tin.
 • Khi có bất cứ sai sót nào, Top Xuyên Việt sẽ là đơn vị làm khiếu nại và xử lý rõ ràng.
 • Người dùng không được sử dụng chương trình, công cụ lam can thiệp thay đổi cấu trúc dữ liệu website của Top Xuyên Việt.
 • Nghiêm cấm phát tán và truyền bá các tin tức lệch lạc sai trái.
 • Người dùng tự chịu trách nhiệm về vấn đề lưu trữ và bảo mật các dịch vụ, thông tin đứng tên của mình.
 • Người dùng hoàn toàn không được truyền bá, tuyên truyền các tin tức lệch lạc, sai sự thật làm ảnh hưởng đến thương hiệu của Top Xuyên Việt.

4. Quyền và nghĩa vụ của Top Xuyên Việt

 • Top Xuyên Việt được phép đăng tải các thông tin giới thiệu và xúc tiến với mục đích cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức cần thiết cho bạn đọc.
 • Không cho phép các cá nhân, tổ chức đăng tải và quảng bá những hình ảnh đi ngược lại với văn hoá dân tộc và pháp luật Việt Nam.
 • Top Xuyên Việt được quyền thay đổi các điều trong điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật và những chính sách khác.
 • Top Xuyên Việt đảm bảo luôn cập nhật đầy đủ tin tức mới, kịp thời, tăng trải nghiệm khách hàng.
 • Thông tin, kiến thức tại Top Xuyên Việt đảm bảo phù hợp với các quy định chung của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đảm bảo không vi phạm pháp luật