ĐỘI NGŨ CỦA TOP XUYÊN VIỆT

tran thang

TRẦN CÔNG THẮNG
Nhà sáng lập

Team vb capital 4

Mai Khánh Hưng
Nhà sáng lập

bác sĩ Bùi Minh Uyên

BÙI MINH UYÊN
Chuyên gia

Team vb capital 4

Nguyễn Kim Trâm
Chuyên gia

bác sĩ Bùi Minh Uyên

Lê Cảnh
Biên tập viên

Team vb capital 4

Trần Ngọc Hiền
Biên tập viên

Máy chạy bộ điện

Trần Tấn Toàn
Biên tập viên

Team vb capital 4

Nguyễn Phượng Diva
Biên tập viên