Trần Công Thắng

Thông tin tác giả

Tôi là Trần Công Thắng - CEO của Xuyên Việt Media. Tôi và các cộng sự thành lập Top Xuyên Việt để tạo ra một kho kiến thức và những nội dung hữu ích cho cộng đồng người Việt tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Xuyên Việt Media phấn đấu xây dựng hệ sinh thái truyền thông online theo định hướng tinh gọn, đặc biệt là khả năng vận hành doanh nghiệp với số lượng nhân sự tối thiểu và hiệu quả tiếp thị tối đa. Và Topxuyenviet.com là một phần trong số đó

Bài viết liên quan